Milliós megtakarítási lehetőséget mulasztanak el a cégek
Portfólio.hu-Net Média Rt. 2008. március 5. (15:16)


Feltehetően sokak fejében megfordult már a kérdés; miért is kell kinyomtatni a számlákat elektronizált világunkban? A kérdés egy jelentősebb számlakibocsátó számára éves szinten 20 millió Ft-os nagyságrendű. Lakossági oldalon jó a fogadókészség, de számlakibocsátók mégis nehezen mozdulnak....
A portfolio.hu egy speciális, eddig keveset kommunikált és problematizált témának, az elektronikus számlabemutatás és fizetés szolgáltatás magyarországi elterjedési problémáinak szeretne a következő cikksorozatban utána járni. Az első szakértői véleményt Lantai Csaba, az EBPP.hu vezérigazgatójától közöljük.


Az EBPP (electronic bill presentment and payment - elektronikus számlabemutatás és fizetés) szolgáltatás lényege, hogy lakossági és céges ügyfelek eddigi papíralapú számláikat és "sárga csekkjeiket" hiteles formában, elektronikusan tekinthetik meg, és egyenlíthetik ki az Interneten keresztül. Az EBPP szolgáltatás központja, a konszolidátor, amelyhez csatlakoznak a szolgáltatásban szereplők, mint a számlakibocsátó szolgáltatók, a bankok, és az ügyfelek. Ideális esetben az EBPP-hez csatlakozott ügyfél minden közüzemi, biztosítói, önkormányzati, lízing, telekommunikációs és egyéb számláját megtekintheti az EBPP rendszerben és ott ki is egyenlítheti.Az EBPP rendszer használata ma már minden törvényi feltétele adott, az előnyei pedig önmagukért beszélnek. Nézzük most meg, hogy miért éri meg csatlakozni a számlakibocsátó szolgáltatóknak EBPP rendszerhez?

Az első és legfontosabb szempont a költségmegtakarítás. A postai árak fokozatos emelkedése egyre nagyobb terheket ró a vállalatokra. 2006-2008 között egy átlagosan 10 000 Ft értékű számla és sárga csekk postázásának és kiegyenlítésének költsége 150 forintról 180 forintra emelkedett. Az EBPP rendszerben működve ezek a költségek 20-30 %-val csökkenthetők. Egy évente 5 millió számlát kibocsátó szolgáltató esetében így az elérhető költségmegtakarítás mértéke 15-20 millió forint lehet. A költségek esetében még megemlítendő, hogy az EBPP szolgáltatói díj, melyet a számlakibocsátó fizet meg tranzakció, és nem összeg alapú, ezért - különösen a nagyobb összegű számlák esetében - még nagyobb megtakarítás érhető el.

További szempont a lerövidülő pénzügyi teljesítés, optimalizálható cash management, ami annak köszönhető, hogy az EBPP rendszer használatával, a postai folyamatokhoz képest csökkenthető a számlák ellenértékének begyűjtése.

Az EBPP rendszerhez történő csatlakozás időszükséglete 1-2 hét és nem igényel komoly befektetést a vállalattól.

Külföldi példákat, pl. svájci EBPP konszolidátorokat nézve a www.paynet.ch jelenleg 306, www.e-rechnung.ch több száz számlakibocsátóval áll kapcsolatban, míg Magyarországon 20 alatt van az összes konszolidátorhoz csatlakozó számlakibocsátók száma.Mért ilyen alacsony ez a szám? Kézenfekvő lenne az Internet penetráció, a banki-fizetési kultúra különbségével magyarázni az eltérést. De feltételezhetően nem ez az ok, hiszen egy 2007 év végi reprezentatív felmérés eredményéből megállapítható, hogy az internetező felnőtt korú lakosság 39 %-a egy éven belül csatlakozna EBPP rendszerhez.Úgy tűnik tehát, hogy nem az internetező ügyfelek hozzáállásával van a probléma (bár ezt a témát is tervezzük feldolgozni), ők annál nagyobb gyorsasággal csatlakoznának, minél több számlakibocsátó lenne elérhető a konszolidátori rendszerben. Az ügyfelek hajlandósága nem visszafogó tényező. A jelenleg Magyarországon működő három konszolidátor, az EBPP.HU Zrt., a Távszámla (T-Csoport) és a Díjnet (Díjbeszedő Zrt.), lényegében minden jelentős számlakibocsátót megkeresett már ajánlatával.
Jelen cikkben, az alacsony csatlakozási szám okát kutatva, megpróbálunk néhány lehetőséget fellistázni, remélve, hogy olvasóink is megosztják velünk véleményüket, tapasztalatukat a témával kapcsolatban.

Dilemmák, amelyek gátolhatják egy új fizetési rendszer bevezetését

Saját EBPP szolgáltatás (Biller Direkt) fejlesztése vagy konszolidátorhoz történő csatlakozás?
A dilemma lényege, hogy a számlakibocsátó, elsősorban imidzs-, vagy üzleti okokból saját ügyfélköre részére akar EBPP szolgáltatást bevezetni, saját fejlesztésben. A folyamat átgondolásakor szembe kerül a következő érvekkel és ellen érvekkel.: Biller Direkt megoldás ügyfélápolási, ügyfélmegtartási előnye mellett számos hátrányt szenved el a szolgáltató. Belekényszerül egy, a banki rendszerekkel összemérhető komplikáltságú és költségű rendszer fejlesztésébe, support feladatok ellátásába. Ügyfelei, amennyiben más - nem hozzátartozó- számlákat is elektronikusan kívánnak megtekinteni és fizetni, más rendszerbe is be kell lépjenek, ez kényelmetlenséget okoz, a szolgáltatás elveszti ügyféloldali "kényelmi" jellegét.

Ezzel szemben a konszolidátori megoldás olyan céget feltételez, amely - megfelelő tőke háttere miatt - olyan robosztus, nemzetközileg elismert, referenciákkal rendelkező szoftvert tud megvásárolni, amely alkalmassá teszi banki rendszerekhez történő csatlakozáshoz.

Amíg nincs elég ügyfél a rendszerben, addig nem éri meg csatlakozni az EBPP rendszerhez!
Jellemző szolgáltatói dilemma. Az EBPP igénybevételével elérhető megtakarítás nagyságrendje csak akkor számottevő, ha a vállalat internetező ügyfelei jelentős számban csatlakoznak az elektronikus bemutatási és fizetési rendszerhez. De ezt csak akkor tudják megtenni, ha a vállalat már csatlakozott az EBPP-hez. Érdekes mentalitás ez, a készhez (értsd: van már az EBPP konszolidátoroknál százezres nagyságrendben tag,) szívesen csatlakozna több vállalat, de a felépítésből szívesen kimaradna. Az okok itt sem tiszták és nem racionálisak. Hiszen: a csatlakozás nem pénzkérdés, és a bevezetés nem tőkeigényes.

Egységes vállalatcsoporti megoldás - elhúzódó megvalósulás
Azok a vállalatok, melyek egy nagy vállalatcsoporthoz tartoznak, lényegesen nehezebben hozzák meg döntéseiket az elektronikus számlabemutatás és kiegyenlítés témában. Az esetek egy részében már egy előrehaladott döntési folyamat állhat le azért, mert a csoport egységes megoldást szorgalmaz. Ez a helyzet viszont igen lassú, és árnyalt folyamatot feltételez, hiszen több, egymástól eltérő üzletágban, gazdasági közegben dolgozó, üzleti modellt alkalmazó cégre kell egységes megoldást találni.

Megvalósult csatlakozás - kommunikációs patt helyzet
Általánosságban megállapítható, hogy ma NINCSEN megfelelő kommunikációs aktivitás az EBPP vonatkozásában, ami, figyelembe véve a szolgáltatás kultúraváltó jellegét, komoly gátja, ha nem a legfontosabb gátja az elterjedésnek. A "klasszikus" vállalati kommunikációs csatornák (hírlevél, boríték üzenet, vállalati honlapra kihelyezett hír) csődöt mondanak, nem képesek "eladni" az EBPP-t az ügyfélkörnek, ugyanakkor EBPP kampányt egy vállalat sem folytat, aki már csatlakozott az EBPP-hez. Kivárás, másra várás? Az indulás külföldön sem egyszerű. Svájcban az Orange 2003-ban vezette be az EBPP-t, és az eredményei láttán könnyen érthető, hogy a felfutás nem gyors és egyszerű folyamat. A www.e-rechnung.ch oldalon a mai napon is megtalálható az Orange ügyfél-promóciója.Lantai Csaba, EBPP.hu Zrt. vezérigazgatója