Változás a UPC számlázásában
Áprilistól a UPC is csatlakozott a Díjbeszedő Holding elektronikus számlabemutatási és -fizetési rendszeréhez.
vg.hu, 2008. április 14.


A csatlakozást követően a UPC csaknem egymillió ügyfele számára nyílik meg annak lehetősége, hogy számláikat elektronikus formában, a Díjneten keresztül kapják meg és egyenlítsék ki. A szolgáltatás igénybevétele nem jár többletköltséggel az ügyfelek számára. A számlák kiegyenlítése immár nem csupán egyedi átutalással vagy csoportos beszedési megbízással történhet: az OTP-vel kialakított együttműködés alapján a Díjnet ügyfelei ingyenesen élhetnek az internetes számlafizetés lehetőségével is.

A UPC csoport (a UPC Magyarország Kft. és a Monor Telefon Társaság Kft.) valamennyi ügyfele a jövőben valamennyi szolgáltatás (kábel vagy műholdas televízió, telefon- és internetszolgáltatás) ellenértékét elektronikusan fizetheti ki külön ellenszolgáltatás nélkül.

A rendszer már eddig is elérhető volt számos fővárosi közműszolgáltató (Fővárosi Gázművek Zrt., Fővárosi Vízművek Zrt., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., Fővárosi Kéményseprőipari Kft.) ügyfelei számára, és a közeljövőben további országos szolgáltatók csatlakozása is várható.