Mérőállás-bejelentés

Mint bizonyára Ön előtt is ismert, a Fővárosi Vízművek Zrt. saját hatáskörbe vonta a mellékvízmérők leolvasását, ezzel párhuzamosan megváltozott a leolvasás gyakorisága és a mérőállás közlésének módja is.

 

A mérőállások bejelentéséhez az alábbi lehetőségek közül választhat:

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét arra, hogy mérőállását nem áll módunkban elfogadni, amennyiben azt:

  • az éves leolvasás hónapjában közli, illetve
  • egyéb csatornákon (e-mail-ben, telefaxon, postai úton, kirendeltségi gyűjtőládákba elhelyezve, stb.) keresztül továbbítja Társaságunk részére.